Аналіз поглядів еліти

«Обґрунтування використання уявлень еліт серед вхідних даних зовнішньополітичної системи є простим: люди, які приймають рішення, діють відповідно до власного сприйняття реальності, а не самої реальністі […] У будь-якому випадку, можна сказати, що всі люди, які приймають рішення, мають певний набір уявлень образів, якими вони керуються при вирішенні зовнішньополітичних проблем. Насправді ж уявлення образи еліт є не менш “реальними”, ніж реальність їх оточення, та набагато більш релевантні для аналізу зовнішньої політики». 7

Презентація поглядів Ізраїльских еліт
Презентація поглядів Палестинських еліт

 

 

 

 

 

 

 

Сприйняття та ставлення еліт до іноземних колег (включаючи ЄС), вважається одним із ключових внесків у систему зовнішньої політики. Таким чином, ідентифікація моделей сприйняття іноземних суб’єктів на рівні “еліти” полягала у покращенні розуміння зовнішньополітичної діяльності країн політики Східного та Південного добросусідства стосовно ЄС, а також реакцій ЄС (на рівні прийняттяполітичних рішень) на зовнішні образи (зовнішній імідж) Європейсьского Союзу, які були виявлені у зовнішніх регіонах під час цього проекту.

У пошуках спільних та відмінних рис сприйняття українських еліт та еліт ЄС
Під час семінару в Левені

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія відбору еліт для проведення інтерв’ ю включала довільний вибір ключових інформаторів по всій країні та серед різних груп. Інтерв’ю проводили в політичних та економічних центрах кожного окремого регіону. Аналіз передбачає порівняння того, як еліти, що належать до таких секторів як бізнес, політика, громадянське суспільство та ЗМІ, сприймають ЄС.

  • “Політичні еліти”– це основні політичні діячі, особливо чинні члени національних парламентів, які представляють різні партії, а також державні службовці.
  • “Бізнес-еліти”– це учасники національних ділових круглих столів, торгівельних палат та інших офіційних ділових мереж та провідні експортери до країн ЄС.
  • “Еліта громадянського суспільства”– це представники різних неурядових організацій та недержавні діячі (як міжнародного, так і місцевого статусу)
  • “Медіа еліти”– це міжнародні, політичні та бізнес редактори, головні редактори, ведучі випусків новин на телебаченні , а також провідні кореспонденти як місцевого, так і європейського масштбу засобів масової інформаціїстворених в якості національних лідерів у висвітленні новин ЄС
  • “Культурні еліти”– це письменники, співаки, художники, музиканти, спортсмени та знаменитості, чия творчість впливає на дебати у суспільній сфері та громадське сприйняття уявлення політичних діячів.

Команда C3EU опитала:

  • 50 представників еліти в Україні
  • 25 – в Ізраїлі
  • 17 – в Палестині
  • 23 – в Брюсселі (фахівців ЄС, які займаються питаннями, щопов’язані з Україною та Близьким Сходом)
  • Всього: 115 інтерв’ю
Презентація точки зору еліт ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту
Презентація
точки зору еліти ЄС щодо конфлікту між Росією та Україною

 

 

 

 

 

 

 

Кількісні та якісні характеристики вибірки та необхідний тип даних визначили вибір стратегії збору даних, а саме вибір було зроблено на користь застосування методу індивідуальних детальних особистих інтерв’ю з напівструктурним опитуванням. Цей метод вважають більш індивідуальним, гнучким та таким, що враховує конфіденційність та статус респондентів. Кожне інтерв’ю тривало в середньому 60 хвилин. 


[7] Brecher, Michael (1968) India and World Politics: Krishna Menon’s View of the World. New York and Washington: Frederick A. Praeger, Publishers, p.298.

 

Цю сторінку перевела Анна Курус з Факультету Англійської Філологіії Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна


This page has been translated by Anna Kurus of V.N.Karazin National University, Ukraine (Department of English Philology, School of Foreign Languages)