Аналіз поглядів еліти

«Обґрунтування використання уявлень еліт серед вхідних даних зовнішньополітичної системи є простим: люди, які приймають рішення, діють відповідно до власного сприйняття реальності, а не самої реальністі […] У будь-якому випадку, можна сказати, що всі люди, які приймають рішення, мають певний набір уявлень образів, якими вони керуються при вирішенні зовнішньополітичних проблем. Насправді ж уявлення образи еліт є не менш “реальними”, ніж реальність їх оточення, та набагато більш релевантні для аналізу зовнішньої політики». 7

Презентація поглядів Ізраїльских еліт
Презентація поглядів Палестинських еліт

 

 

 

 

 

 

 

Сприйняття та ставлення еліт до іноземних колег (включаючи ЄС), вважається одним із ключових внесків у систему зовнішньої політики. Таким чином, ідентифікація моделей сприйняття іноземних суб’єктів на рівні “еліти” полягала у покращенні розуміння зовнішньополітичної діяльності країн політики Східного та Південного добросусідства стосовно ЄС, а також реакцій ЄС (на рівні прийняттяполітичних рішень) на зовнішні образи (зовнішній імідж) Європейсьского Союзу, які були виявлені у зовнішніх регіонах під час цього проекту.

У пошуках спільних та відмінних рис сприйняття українських еліт та еліт ЄС
Під час семінару в Левені

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія відбору еліт для проведення інтерв’ ю включала довільний вибір ключових інформаторів по всій країні та серед різних груп. Інтерв’ю проводили в політичних та економічних центрах кожного окремого регіону. Аналіз передбачає порівняння того, як еліти, що належать до таких секторів як бізнес, політика, громадянське суспільство та ЗМІ, сприймають ЄС.

  • “Політичні еліти”– це основні політичні діячі, особливо чинні члени національних парламентів, які представляють різні партії, а також державні службовці.
  • “Бізнес-еліти”– це учасники національних ділових круглих столів, торгівельних палат та інших офіційних ділових мереж та провідні експортери до країн ЄС.
  • “Еліта громадянського суспільства”– це представники різних неурядових організацій та недержавні діячі (як міжнародного, так і місцевого статусу)
  • “Медіа еліти”– це міжнародні, політичні та бізнес редактори, головні редактори, ведучі випусків новин на телебаченні , а також провідні кореспонденти як місцевого, так і європейського масштбу засобів масової інформаціїстворених в якості національних лідерів у висвітленні новин ЄС
  • “Культурні еліти”– це письменники, співаки, художники, музиканти, спортсмени та знаменитості, чия творчість впливає на дебати у суспільній сфері та громадське сприйняття уявлення політичних діячів.

Команда C3EU опитала:

  • 50 представників еліти в Україні
  • 25 – в Ізраїлі
  • 17 – в Палестині
  • 23 – в Брюсселі (фахівців ЄС, які займаються питаннями, щопов’язані з Україною та Близьким Сходом)
  • Всього: 115 інтерв’ю
Презентація точки зору еліт ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту
Презентація
точки зору еліти ЄС щодо конфлікту між Росією та Україною

 

 

 

 

 

 

 

Кількісні та якісні характеристики вибірки та необхідний тип даних визначили вибір стратегії збору даних, а саме вибір було зроблено на користь застосування методу індивідуальних детальних особистих інтерв’ю з напівструктурним опитуванням. Цей метод вважають більш індивідуальним, гнучким та таким, що враховує конфіденційність та статус респондентів. Кожне інтерв’ю тривало в середньому 60 хвилин. 


[7] Brecher, Michael (1968) India and World Politics: Krishna Menon’s View of the World. New York and Washington: Frederick A. Praeger, Publishers, p.298.

 

Цю сторінку перевела Анна Курус з Факультету Англійської Філологіії Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна


This page has been translated by Anna Kurus of V.N.Karazin National University, Ukraine (Department of English Philology, School of Foreign Languages)

Questions? We'd love to hear from you!