Мультидисциплінарний порівняльний підхід

Сфера наукових досліджень охоплює аспекти таких пріоритетних тем як Європейський Союз і діалог між народами і культурами та зміна ролі ЄС у світі. Імідж і сприйняття ЄС вивчають, з огляду на головні напрямки його всесвітньої діяльності: міжнародний політичний вплив ЄС, економічні відносини (включно з сільським господарством), охорону навколишнього середовища, системи нормативного регулювання, безпеку, суспільство і допомогу в цілях розвитку.

Зважаючи на складність предмета дослідження, проект «Сприйняття ЄС за його межами» має міждисциплінарний характер – він об’єднує транснаціональних експертів і фахівців у галузі політології, дослідження європейської інтеграції, суспільствознавства, медіазнавства, журналістики, іміджелогії, когнітивної лінгвістики та критичного дискурс-аналізу. Тож, в дослідженні використовують безліч методів: від контент-аналізу до спостереження і опитування громадської думки.

Кінцева мета проекту – отримання наукових даних і проведення всебічного аналізу, який буде сприяти формуванню наступної політичної мети: підвищення міжнародного авторитету ЄС і покращення розуміння взаємовідносин ЄС та провідних світових гравців.

Вважається, що порівняльний метод «відкриває двері новим цікавим темам дослідження» [1]. Однією з переваг дослідження є можливість порівняти сприйняття ЄС в різних куточках світу і в різний час; в ньому представлені порівняння як схожих думок (сприйняття ЄС в Австралії і Новій Зеландії, Японії і Південній Кореї, на Фіджі і островах Кука, у Таїланді в 2004 році і 2006 році), так і різних (сприйняття ЄС в тихоокеанському і азіатському регіонах, в Північно-Східній Азії і в Південно-Східній Азії, в тихоокеанському регіоні і в Австралазії).

Проект відповідає критеріям достовірності та надійності, викладених в Chang et al. (2001) [2]; вони гарантують якість порівняльних досліджень в галузі міжнародної комунікації. Етапи розробки проекту:

  • визначення ключових гіпотез;
  • організація процедури ретельного відбору зразків;
  • чітке визначення параметрів порівняння;
  • визнання подвійної природи міжнародних зв’язків (процес і продукт).

Оскільки сама методологія є дедуктивною, визначальні чинники аналізу були сформульовані і пройшли попередню перевірку під час реалізації проекту.


[1] P. Lazarsfeld, ‘The Prognosis for International Communications Research’, in H.-D. Fischer and J. C. Merrill (eds), International and Intercultural Communication (New York: Hastings House, 1976), p.487. 

[2] Chang, Tsan-Kuo,  Pat Berg, Anthony Ying-Him Fung, Kent D. Kedl, Catherine A. Luther and Janet Szuba, (2001), ‘Comparing Nations in Mass Communication Research, 1970–97: A Critical Assessment of How We Know What We Know’, Gazette 63, no. 5, pp. 415–434.

 

Цю сторінку перевела Валерія Кізім з Факультету Англійської Філологіії Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна


This page has been translated by Valeriia Kizim of V.N.Karazin National University, Ukraine (Department of English Philology, School of Foreign Languages)

Questions? We'd love to hear from you!